Oumuamua – besökaren från yttre rymden

Oumuamua – besökaren från yttre rymden

Så här kan, enligt en konstnär, ”Oumuamua” se ut. Andra teorier säger att föremålet är diskformat eller platt som en pannkaka. Foto: Wikipedia

Av Tomas Gustavsson

Den 19 oktober 2017 gjorde astronomer på Hawaii en märkligt upptäckt. Vad som först såg ut som en asteroid men uppförde sig mer som en komet förbryllade den vetenskapliga världen. Och snart stod det klart att föremålet, som fångades mycket svagt bara på de skarpaste teleskopen, och beräknades vara maximalt 400 meter långt och en tiondel i tjocklek var något helt annat. För första gången hade astronomer och teleskopen nämligen hittat något som kom från yttre rymden och hade färdats hit under otroliga 500 miljoner år!

– Det mest rimliga är att det är en stor sten. Ett astronomiskt objekt som liknar en komet eller asteroid som har kommit in av en slump i vårt solsystem, förklarade den svenske journalisten och författaren Clas Svahn, landets ledande expert på oidentifierade flygande föremål, i flera intervjuer 2017.

Vetenskapsmännen hade också svårt att klassificera föremålet. I tre omgångar, via asteroid och komet, till att slutligen stanna för 1I/ ʻOumuamua där beteckningen I stod för interstellär. Men det mer populära namnet blev det hawaiianska uttrycket, ”Oumuamua” som enklast kan betyda ”spejare” eller ”stigfinnare”.

Det var i sista stund, och tack vare teleskop som tagits i bruk så sent som 2014, som man hittade ”Oumuamua” eftersom föremålet redan rundat solen och i rasande fart åter var på väg ut från vårt solsystem. Detta med den ofattbara hastigheten 88 kilometer i sekunden! Vad som gjorde forskarna både upphetsade och förbluffade var att den plötsligt också verkade accelerera på ett märkligt sätt. Beräkningar visade också att föremålet var cigarrformat eller diskformat och med proportionerna 10:1, vilket är onaturligt för att vara en komet eller asteroid. Ytan på ”stenföremålet” reflekterade också solljuset på ett sätt som påminde om metall.

Det här var Oumuamuas bana nära solen när den passerade år 2017. Foto: Wikipedia

I mindre än fyra månader under 2017/2018 kunde man så gott det gick studera ”Oumuamua” innan den fortsatte sin snabba evighetsfärd ut från vårt solsystem.  Sedan 2017 har spekulationer, teorier och debatten om vad det var som egentligen passerade genom vårt solsystem också fortsatt. Den mest kontroversiella teorin kommer från astrofysikern Avi Loeb och några kollegor vid Harvard som menar att mycket tyder på att ”Oumuamua” kan vara en farkost eller en spejare utsänd från en annan civilisation i universum. Isåfall det första tecknet på intelligent liv i universum.

– Forskarna tänker att det är ett solsegel som fångar upp strålning av solen och får extra fart, menade Claes Svahn och förklarade vidare: – Andra forskare säger att det mer liknar en komet, och när det kommer nära solen bildas jetstrålar som av värmen får extra fart. 

En av de senare teorierna säger att det kan vara en komet bestående av fruset kväve, något man inte upptäckt tidigare, vilket då kan förklara ”Oumuamuas” märkliga beteende.

Viktigast kanske ändå är Clas Svahns uttalande i Dagens Nyheter i mars tidigare i år: – Om Avi Loeb har rätt eller fel är inte det viktiga. Det viktiga är att vi måste vara öppna för att svaren vi kan få på en del av våra frågor är helt fantastiska, sådana som vi absolut inte hade väntat oss. Det är så vetenskap fungerar, det är så vår kunskap förs framåt och det är så vi blir rikare som människor, menade Clas Svahn.

Avi Loebs bok om ”Oumuamua” och spår av intelligent liv i universum publicerades i januari i år och kommer i en svensk översättning i september 2021.
Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *