Tystnad som blev dyrbar för Erlander

Tystnad som blev dyrbar för Erlander

Gjorde jag bort mig nu igen? Så löd en välkänd fråga i 60-talets TV-underhållning. Även Tage Erlander tycks grunna på svaret  när han gjorde en miss inför de tre O:na,  fr.v. Gustav Olivecrona, Lars Orup och Åke Ortmark.

Av Billy Bengtsson

Gamle statsministern Tage Erlander var en van och skicklig debattör. Men inför valet på hösten 1966 gjorde han en miss i TV. Det bidrog till att socialdemokraterna råkade ut för det största nederlaget sedan valet 1928.  Fadäsen inträffade när Erlander ställdes mot de tre O:na i en TV-sänd utfrågning. De tre utfrågorna, Lars Orup, Gustaf Olivecrona och Åke Ortmark, hade gjort sig kända som så kallade skjutjärnsjournalister. De ansågs fräna i sina intervjuer men med nutida mått mätt skulle de snarare ansetts respektfulla.  I intervjuerna hörde det på den tiden till att den tilltalade ”niades”.

Det stora dåtida samhällsproblemet var bostadsbristen. Därför ställde Lars Orup frågan:

”Herr Erlander, ett ungt par vill gifta sig men har ingenstans att bo och ber Er om råd. Vad svarar Ni?”

Statsministern föreslog att de skulle ställa sig i bostadskön. Orup kontrade då:

”Är detta Ert råd, herr Statsminister?”

Svaret blev total tystnad.

Erlanders reaktion gav intrycket att för honom var bostadsbristen mera ett administrativt än ett politiskt problem. Valutgången blev katastrofal för socialdemokraterna.  De borgerliga partierna fick 49,4 procent och socialdemokraterna 42,3 procent. Om det varit val till andra kammaren kunde det blivit maktskifte ehuru de borgerliga partierna alls inte var så samkörda som de blev senare. 

Valstrategerna i samtliga partier, även hos socialdemokraterna, ansåg att Erlander genom sin miss i TV bar en stor skuld till nederlaget. Denne blev djupt nedslagen och var först böjd att utlysa nyval till andra kammaren. Han uppfattade nederlaget som ett misstroendevotum mot regeringen. Men några dagar senare ändrade han sig. Valet påverkade ju enligt den tidens regler även sammansättningen i första kammaren och där stärktes socialdemokraterna  i mandatfördelningen. Två viktiga skäl mot nyval var också tvekan hos de borgerliga partierna och dämpad entusiasm hos väljarna. 

Det här var slarvigt av Erlander. Han kunde sagt som det var att riksdag och regering redan 1965 sjösatt det så kallade miljonprogrammet. Åren 1965-1975 byggde Sverige bort bostadsbristen. 1 650 000 bostäder uppfördes med ett nettotillskott på 650 000 lägenheter eftersom många gamla hus revs. Perioden 1975-1985 tog produktionen av småhus över.

Revansch tog Tage Erlander och hans parti vid det följande andrakammarvalet 1968. Då nådde socialdemokraterna för första och hittills enda gången över 50 procent-strecket, eller totalt 50,1 procent av rösterna.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *